تبلیغات
World ʇəɹɔəS ! - ♛ :|||♛
:ω:

:-:


!ω!

::|||

:"T

0ـ0

=C

:|َِ

"پوکر فیسی که چال داره :| "

این اموجیا رو اولین بار خودم اختراع کردم:|

" بگما برا خودم گذاشتم این صفرو نیازی ب نزر دادن ندارم :| "