تبلیغات
World ʇəɹɔəS ! - ♛ 800 :||♛

♛ 800 :||♛

دوشنبه یازدهم دیماه سال 1396 ساعت 10 و 45 دقیقه و 17 ثانیه

نویسنده : [ Xχ_нυηнαη_ѕнiρєя_94.00.88.7_Xχ ]∞
تصویر مرتبط

دَلَمـ ـ ـ دَلَــــمـ:-:

وعـعـعـعـی دیدینـ تَظآهُرآت شآده :^:

خِعلـیـ اِسمیهـ نآموسَنـ :|

عآشِقـ اینجـ ــ ــور هَیِجآن عآم >0<\

خآب بِدَلیلِـ ایـ ـ ـنکآ مَسآعِل سیـآسیـ بِ مآ مَربوطــ نیـ :/

کِشَشـ ـ ـ نِمدیمـ :")))))

خآب اِمـروعز عَََمـ ـ ـ اِملآعـ دآشتیعمـ ._.

بیستـ شآدَمـ دیِعـ !نآموسَنـ! :|

وَ اینکآ موخوآم سِتـِ وِبوعـ تَغیـ ـ ـر بِدآم خَز شآده :-:

? رآستیعـ ـ ـ نآموسَنـ دوستآمـ کآجآنـ:/ ؟

چَرآع [کآمـِنتـ ـ ـ] نِمـدیـ«ن . _ .

نَگیـ ـ ـن دآریعنـ خَر میزآنینـ بِتـونـ نِمـیـعآـعَـد -.-

وآلآعـ خَر میزَنینـ کِ چیـ شآ :| بِسَنجیـنـ بِبینینـ خودتآون چیآعـ

یآدِتونآعـ . _ .

مَنـ ک تآ الآن خوبـ دآدَمـ :|

موخوآمـ کآرنآمَمـو [عَسکـ ـ ـ] بگیرَمـ بِزآرَمـ وِب --...--

 . _ . ـهیچیـ نَگیـ ـ ـنـ....ـ! اَگـعـ جُرعـَتـ دَریـن شُمآمـ بِزآرین :||||

بَعیـ بآعی :|دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه یازدهم دیماه سال 1396 ساعت 11 و 15 دقیقه و 01 ثانیه