♛ باع عرضع پوزش -.- ♛

دوشنبه هجدهم دیماه سال 1396 ساعت 12 و 00 دقیقه و 40 ثانیه

نویسنده : ×●●[ SƐĤƱИ ∞ MAhZѠD ∞ KRIS Wu ]◇×◆
تصویر مرتبط

سلع :-:

امروز امت زبان دشتیعم -.-

خوب دادم :|

اماع ناموسن خعلی اِدوایسای چرررتی دادع بود :/

مثلن برای Watery eyes نوشته بود باید چای داغ بخوری ://

:|

خلاصه بچ عا سر سالن معلمو شستعن گذاشتعن زمین -.-

خعلی شیک و مجلسیع :)

البت من کع چک کاردام درس نوشتع بودم _-_

اینم بیس میشم :"/

فرداع دینی دعرم برایع همین عم :-:

ن امروز عسدم ن فردا .-.

تا ی شنبع نیسدم ^^

عما شماعا کامنتاروع بدیعن ._.

(بهار مهتاب بارانا ارزو اما هلیا و ... :-: )

اسم بردم ک اگه ندادین شرمندتون کانم :_: :"]

=><=دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه هجدهم دیماه سال 1396 ساعت 12 و 06 دقیقه و 35 ثانیه