♛ چرا ؟ :| ♛

پنجشنبه دهم اسفندماه سال 1396 ساعت 23 و 29 دقیقه و 36 ثانیه

نویسنده : ×●● [ MĤZѠD ∞ ҠŔĪS ѠƱ ] ●●×


نتیجه تصویری برای ‪anime girl walking gif‬‏

همیشه دلم ی داداش بزرگ میخواص :/

همین ب هر کدوم ع دوستام میگفتم 

میگفتن خیلی چیزی... :|

چرا واقن ؟ :|||دیدگاه ها : ثابت لدفن :|
آخرین ویرایش: پنجشنبه دهم اسفندماه سال 1396 ساعت 23 و 33 دقیقه و 41 ثانیه

♛ جررعت ♛

پنجشنبه دهم اسفندماه سال 1396 ساعت 23 و 25 دقیقه و 01 ثانیه

نویسنده : ×●● [ MĤZѠD ∞ ҠŔĪS ѠƱ ] ●●×


نتیجه تصویری برای ‪anime girl walking gif‬‏

جرعت ینی

کسی ک بت حس خوبی نمیده رو

کلن از زندگیت حذف کنی :)دیدگاه ها : FIX
آخرین ویرایش: پنجشنبه دهم اسفندماه سال 1396 ساعت 23 و 27 دقیقه و 06 ثانیه

♛ نمیزارم :) ♛

پنجشنبه دهم اسفندماه سال 1396 ساعت 23 و 20 دقیقه و 35 ثانیه

نویسنده : ×●● [ MĤZѠD ∞ ҠŔĪS ѠƱ ] ●●×


تصویر مرتبط

بی معرفت عالم میشم ...

اما نمیزارم کسی بم بگ

آویزون :)دیدگاه ها : FIX
آخرین ویرایش: پنجشنبه دهم اسفندماه سال 1396 ساعت 23 و 21 دقیقه و 27 ثانیه

♛ با نگفتن ها ... ♛

پنجشنبه دهم اسفندماه سال 1396 ساعت 23 و 15 دقیقه و 20 ثانیه

نویسنده : ×●● [ MĤZѠD ∞ ҠŔĪS ѠƱ ] ●●×


نتیجه تصویری برای ‪anime girl walking gif‬‏

من قدرت حدس زدن احساساتت را ندارم ...

اگر از من دلخوری

بهم بگو ...

دوستی ها با نگفتن ها به پایان میرسد ... :)دیدگاه ها : FIX
آخرین ویرایش: پنجشنبه دهم اسفندماه سال 1396 ساعت 23 و 16 دقیقه و 45 ثانیه

♛ آدم اگع .. ♛

پنجشنبه دهم اسفندماه سال 1396 ساعت 23 و 13 دقیقه و 19 ثانیه

نویسنده : ×●● [ MĤZѠD ∞ ҠŔĪS ѠƱ ] ●●×


نتیجه تصویری برای ‪anime girl walking gif‬‏

آدم وختی حرفای تو دلش زیاد می شه ...

منفجر نمیشه !

لال میشه :)دیدگاه ها : FIX
آخرین ویرایش: پنجشنبه دهم اسفندماه سال 1396 ساعت 23 و 14 دقیقه و 16 ثانیه

♛ بی تفاوت باش :) ♛

پنجشنبه دهم اسفندماه سال 1396 ساعت 23 و 06 دقیقه و 47 ثانیه

نویسنده : ×●● [ MĤZѠD ∞ ҠŔĪS ѠƱ ] ●●×


نتیجه تصویری برای ‪anime girl walking gif‬‏

بی تفاوت باش

به جهنم

مگر دریا مرد

از بی بارانی ؟...دیدگاه ها : FIX
آخرین ویرایش: پنجشنبه دهم اسفندماه سال 1396 ساعت 23 و 12 دقیقه و 01 ثانیه

♛ افتاده باش... ♛

پنجشنبه دهم اسفندماه سال 1396 ساعت 23 و 04 دقیقه و 27 ثانیه

نویسنده : ×●● [ MĤZѠD ∞ ҠŔĪS ѠƱ ] ●●×


نتیجه تصویری برای ‪anime girl walking gif‬‏

هر چه بالا میروی ...

افتاده باش :)دیدگاه ها : FIX
آخرین ویرایش: پنجشنبه دهم اسفندماه سال 1396 ساعت 23 و 05 دقیقه و 29 ثانیه

♛ دکتر نیستم :) ♛

پنجشنبه دهم اسفندماه سال 1396 ساعت 23 و 02 دقیقه و 51 ثانیه

نویسنده : ×●● [ MĤZѠD ∞ ҠŔĪS ѠƱ ] ●●×


نتیجه تصویری برای ‪anime girl walking gif‬‏

من دکتر نیستَع ...

اما ..

خیلیا رو خوب کردم :)دیدگاه ها : FIX
آخرین ویرایش: پنجشنبه دهم اسفندماه سال 1396 ساعت 23 و 03 دقیقه و 49 ثانیه

♛ هه ... ♛

پنجشنبه دهم اسفندماه سال 1396 ساعت 22 و 59 دقیقه و 54 ثانیه

نویسنده : ×●● [ MĤZѠD ∞ ҠŔĪS ѠƱ ] ●●×


نتیجه تصویری برای ‪anime girl walking gif‬‏

اونی ک خودم خاصتم نشدم !

بعد بیام اونی ک تو میخوای ؟

هــــــــه ...دیدگاه ها : FIX
آخرین ویرایش: پنجشنبه دهم اسفندماه سال 1396 ساعت 23 و 01 دقیقه و 10 ثانیه

♛ سکوتـــ ^^ ♛

پنجشنبه دهم اسفندماه سال 1396 ساعت 22 و 56 دقیقه و 01 ثانیه

نویسنده : ×●● [ MĤZѠD ∞ ҠŔĪS ѠƱ ] ●●×


نتیجه تصویری برای ‪anime girl walking gif‬‏

دیگه سکوت

ن علامت رضاس

ن ج واب ابلهان

علامت بی حوصلگیع عزیزم ^^

میفَمی ؟! :)))دیدگاه ها : FIX
آخرین ویرایش: پنجشنبه دهم اسفندماه سال 1396 ساعت 22 و 58 دقیقه و 40 ثانیه

♛ آدمآع :) ♛

پنجشنبه دهم اسفندماه سال 1396 ساعت 22 و 52 دقیقه و 47 ثانیه

نویسنده : ×●● [ MĤZѠD ∞ ҠŔĪS ѠƱ ] ●●×

تصویر مرتبط

آدما ...

ب اندازه کمبود هاشون

دیگرانو آزار میدن :)دیدگاه ها : FIX
آخرین ویرایش: پنجشنبه دهم اسفندماه سال 1396 ساعت 22 و 55 دقیقه و 39 ثانیه

♛ قلب :) ♛

پنجشنبه دهم اسفندماه سال 1396 ساعت 22 و 49 دقیقه و 30 ثانیه

نویسنده : ×●● [ MĤZѠD ∞ ҠŔĪS ѠƱ ] ●●×


نتیجه تصویری برای ‪anime girl walking gif‬‏


قلب مثه ماهه :)

اما ب وقتش میگیره ^^دیدگاه ها : FIX
آخرین ویرایش: پنجشنبه دهم اسفندماه سال 1396 ساعت 22 و 51 دقیقه و 36 ثانیه

♛ پشیمونم :) ♛

پنجشنبه دهم اسفندماه سال 1396 ساعت 22 و 47 دقیقه و 03 ثانیه

نویسنده : ×●● [ MĤZѠD ∞ ҠŔĪS ѠƱ ] ●●×

تصویر مرتبط

پشیمونم از اینکه

در حق بعضیا بدی نکردم !...

دیدگاه ها : FIX
آخرین ویرایش: پنجشنبه دهم اسفندماه سال 1396 ساعت 22 و 48 دقیقه و 59 ثانیه

♛هر کی پیدا کنه نابغسـ0.0♛

پنجشنبه دهم اسفندماه سال 1396 ساعت 22 و 21 دقیقه و 15 ثانیه

نویسنده : ×●● [ MĤZѠD ∞ ҠŔĪS ѠƱ ] ●●×هرکی کمتر از 2 دقیقه عدد شیش رو بین این عددا پیدا کرد یعنی خعیلی باهوشه

اگه بیشتر 4 دقیقه طول کشید برید چشم پزشک


99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

 

99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

 

99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

 

99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

.

.

وای یادم رف توشون 6 بذارم :|

چرا فوش میدی بی ترادب :|
دیدگاه ها : فوش نده خا !
آخرین ویرایش: پنجشنبه دهم اسفندماه سال 1396 ساعت 22 و 22 دقیقه و 32 ثانیه

♛ بگینـ بازم *-* ♛

پنجشنبه دهم اسفندماه سال 1396 ساعت 22 و 08 دقیقه و 50 ثانیه

نویسنده : ×●● [ MĤZѠD ∞ ҠŔĪS ѠƱ ] ●●×نتیجه تصویری برای ‪anime girl walking gif‬‏

1- یه اسم دیگع واس من ؟

2- خوب ترین خصوصیتم ؟

3- بد ترین خصوصیتم ؟

4- حرفی ک تاحالا روت نشده بم بگی ؟!دیدگاه ها : بگینــــــ*^*
آخرین ویرایش: پنجشنبه دهم اسفندماه سال 1396 ساعت 22 و 12 دقیقه و 23 ثانیهتعدادکل صفحات : 28 ... 5 6 7 8 9 10 11 ...
آپلودسنتر سیب آپ